Deze site maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren.

Door op 'OK' te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u hiermee akkoord. Meer info

OK

Cookies, of vergelijkbare technieken, die we gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Ten eerste de noodzakelijke cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Daarnaast zijn er statistiek-cookies, die geanonimiseerd gegevens verzamelen over het gebruik van onze website en ons helpen de site te optimaliseren. We plaatsen soms promotionele content of vacatures. Soms wordt in zulke content een webbeacon of pixel geplaatst die bijhoudt hoe vaak de promotionele content is bekeken. We verzekeren je dat deze pixels nooit privacy-gevoelige informatie verzamelen. Voorkeur-cookies helpen jouw voorkeursinstellingen (zoals voorkeurstaal, of cookievoorkeuren) te onthouden. Tot slot plaatsen we marketing-cookies, die jouw surfgedrag bijhouden. Ook cookies uit embedded content afkomstig van social media sites als bijvoorbeeld YouTube, Facebook, LinkedIn en Pinterest vallen onder deze categorie.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je ook afmelden voor cookies van alle websites door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Als je deze cookies in je browser uitzet, kun je niet meer van alle functionaliteiten van onze website gebruik maken en embedded content kan niet meer getoond worden. Het kan daardoor gebeuren dat de beleving van de site tegenvalt.

Sinds 1958 zijn wij dé referentie binnen
ons vakgebied.

Voorwaarden

Voorwaarden Putboringen Van Deynse N.V.

Algemene verkoopvoorwaarden
Algemene voorwaarden putboringen
Algemene voorwaarden bronbemaling 
BVBB PVD Prestaties ten laste van de opdrachtgever

OMGEVINGSVERGUNNING – BRONBEMALINGEN

Op 1 januari 2018 is de omgevingsvergunning in werking getreden.

Iedereen is vanaf dan verplicht nieuwe bouwvergunningen + milieuvergunningen = omgevingsvergunning aan te vragen via het www.omgevingsloket.be.

Met betrekking tot bronbemalingen betekent dit dat de klassieke melding klasse 3 en aanvraag milieuvergunning klasse 1 en 2 vervallen.

Alle bronbemalingen die uitgevoerd dienen te worden, dient aangevraagd te worden via het omgevingsloket - omgevingsvergunning. (www.omgevingsloket.be)

Wij mogen pas starten met de werken na aktename omgevingsvergunning. Zo’n aktename duurt zo’n 2 weken tot 1 maand!

Het is dus van groot belang uw bronbemalingen tijdig aan te vragen in het omgevingsloket en navraag te doen bij architect of bronbemaling aangegeven is in de omgevingsvergunning. Deze aktename moet in ons bezit zijn alvorens de werken te mogen aanvangen. Wij mogen geen werken starten zonder deze vergunning of wij raken onze erkenning boorbedrijf kwijt + boete

Het is van groot belang dat bemalingsplan ,met gegevens zoals debiet, aantal en diepte filters, afpompingsdiepte e.d. correct en juist ingegeven worden. Beter iets meer dan te weinig. In geval van constatering van handhaving dat debiet hoger ligt dan vergunde debiet kunnen werken worden stilgelegd + boete! Tevens moet er een correct inplantingsplan ingediend worden, met o.a. plaats van de filters, leidingwerk, pompen, debietmeters, plaats van lozing bemalingswater e.d.

Wij kunnen u ondersteunen/assisteren bij het invullen van de omgevingsvergunning ingedeelde inrichting m.b.t. bronbemaling.

Hierbij informeren wij u dat wij een Vlarel erkend boorbedrijf zijn en wij volgens de richtlijnen bemalingen werken.  Nieuwe richtlijnen bemalingen bekend gemaakt:
https://www.vmm.be/water/heffingen/richtlijnen-bemalingen-ter-bescherming-van-het-milieu
Ter info: CVGP debietmeters: 
https://esites.vito.be/sites/reflabos/onderzoeksrapporten/Online%20documenten/2019%20ontwerp%20CVGP%20installatie%20controle%20van%20meetinrichtingen%20opgepompt%20grondwater_v0.2_190531.pdf

Om te kunnen werken volgens de richtlijnen bemaling dient er voor elke bestelde bemaling een vooronderzoek plaatsvinden. Wij kunnen u hierbij ondersteunen. Wij raden u aan een bemalingsscreening uit te voeren waarbij de mogelijke effecten op de bemaling beschouwd worden, met berekening van te verwachten debiet, invloedstraal en zettingsrisico’s. Op basis hiervan kunnen wij een correct bemalingsplan opstellen en tijdig risico’s van de bemalingswerken kenbaar maken en hiervoor de nodige te nemen maatregelen voor te stellen. U kan in de beginfase van het vooronderzoek ook een bemalingsstudie laten opmaken door een studiebureau vertrouwd met bronbemalingen.

Lozing bemalingswater:

Indien de lozing, in een riool aangesloten op een waterzuiveringsinstallatie van Aquafin gebeurd en meer dan 10 m3/uur bedraagt, dient men een schriftelijke toestemming te bekomen van Aquafin.Om Aquafin de gelegenheid te geven dient elke meldingsplichtige installatie uitgerust te zijn met een debietmeter.Volgens onze voorwaarden art.12.A.3 dient de opdrachtgever over de nodige offiële toelatingen te beschikken.
https://www.aquafin.be/nl-be/partners-en-bedrijven/water-lozen

Alternatieven voor het lozen van bemalingswater

Infiltratie

Bemalingswater moet dus zo veel mogelijk lokaal terug infiltreren in de bodem, zodat de grondwaterspiegel opnieuw wordt verrijkt. Op deze manier breng je met de bemaling de minste schade toe aan de lokale waterhuishouding.

Afvloeiing

Is infiltratie om technische redenen niet haalbaar? Dan wordt het bemalingswater best afgeleid naar de dichtstbijzijnde waterloop of, in het geval er een gescheiden riolering is, naar de regenwaterafvoer. Je neemt dan best contact op met de lokale waterloopbeheerder of rioolbeheerder.

Ter info:
Volgens milieuhygiënewetgeving dienen er maatregelen genomen te worden, zodat er geen water sterk beladen met zwevende deeltjes in riolering of oppervlaktewater terecht kan komen. (ter info: norm zwevende stoffen voor riolering max. 1 gram per liter -voor oppervlaktewater max. 60 milligram per liter)

Tegenwoordig wordt in de aktename als bijzondere voorwaarde steeds meer een staalname van het bemalingswater gevraagd alvorens de bronbemaling te mogen opstarten.