Deze site maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren.

Door op 'OK' te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u hiermee akkoord. Meer info

OK

Cookies, of vergelijkbare technieken, die we gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Ten eerste de noodzakelijke cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Daarnaast zijn er statistiek-cookies, die geanonimiseerd gegevens verzamelen over het gebruik van onze website en ons helpen de site te optimaliseren. We plaatsen soms promotionele content of vacatures. Soms wordt in zulke content een webbeacon of pixel geplaatst die bijhoudt hoe vaak de promotionele content is bekeken. We verzekeren je dat deze pixels nooit privacy-gevoelige informatie verzamelen. Voorkeur-cookies helpen jouw voorkeursinstellingen (zoals voorkeurstaal, of cookievoorkeuren) te onthouden. Tot slot plaatsen we marketing-cookies, die jouw surfgedrag bijhouden. Ook cookies uit embedded content afkomstig van social media sites als bijvoorbeeld YouTube, Facebook, LinkedIn en Pinterest vallen onder deze categorie.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je ook afmelden voor cookies van alle websites door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Als je deze cookies in je browser uitzet, kun je niet meer van alle functionaliteiten van onze website gebruik maken en embedded content kan niet meer getoond worden. Het kan daardoor gebeuren dat de beleving van de site tegenvalt.

Sinds 1958 zijn wij dé referentie binnen
ons vakgebied.

Bronbemaling

Bronbemaling:

is een proces waarbij op verschillende plaatsen grondwater wordt opgepompt en via een leiding wordt afgevoerd, om plaatselijk en tijdelijk de grondwaterspiegel te verlagen. Dit kan nodig zijn om het waterpeil in de bodem van de bouwput zodanig te verlagen dat droog gewerkt kan worden onder andere bij het leggen van leidingen, rioleringsbuizen, het bouwen van kelders, ondergrondse parkeergarages, regenwaterputten, zwembaden enz. of voor het realiseren van saneringen.

Andere benamingen voor bronbemaling zijn: droogzuigwerken, grondwatertafelverlaging, verlaging freatisch oppervlak, dewatering (en), rabattement de nappe (fr), grundwasserabsenkung (du).

We beschikken over:
+- 100 elektrische pompen onderverdeeld in mono of tri fase
+- 3 vacuümpompen
+- 10 geluid-gedempte dieselpompen

We hebben 2 grondboormachines waarmee we filters in de grond kunnen boren.

In ons bedrijf passen we verticale bronbemaling toe.
Op de plaats waar het grondwater verlaagd dient te worden, worden collectorbuizen geplaatst, op deze buizen worden om de zo veel meter, dit varieert, filters geplaatst. Filters kunnen 5 m, 7,5 m, 10 m diep geplaatst worden. Het inboren van filters gebeurd manueel of machinaal. Tegenwoordig gebeurt het boren bij ons meestal machinaal. Indien er veel nutsleidingen onder de grond aanwezig zijn, wordt er manueel geboord. De collectorbuizen worden aangesloten op een pomp. Dit kan een elektrische pomp (driefase / monofase), vacuümpomp of geluid-gedempte dieselpomp zijn. De pomp zuigt het water op en via een afvoerslang wordt het grondwater, indien mogelijk, lokaal geïnfiltreerd, anders geloosd in het dichtstbijzijnde regenwaterstelsel, indien dit technisch niet mogelijk is wordt er geloosd in de riolering.
Soms wordt er ook wel bronbemalingen geplaatst met dieptebronnen. Dit is om grote dieptes in één keer droog te zuigen. Hierbij wordt er gewerkt met onderwaterpompen. Dit komt tegenwoordig steeds minder voor.

Wij beschikken over 3 machines om bronbemaling uit te voeren. Onze kleinste machine kan filters boren in een omgeving met beperkte hoogte (min. 2,35 m)
Wij hebben +- 100 elektrische pompen, +- 5 vacuümpompen, +- 15 geluid-gedempte dieselpompen.

Wetgeving:
Elke bemaling in het kader van bouwkundige werken is een ingedeelde inrichting en moet er via het omgevingsloket een omgevingsvergunning aangevraagd worden en door gestuurd worden naar de vergunningverlenende instantie. Na akte name vergunningverlenende instantie mogen de bemalingswerken aangevangen worden.
Zolang de kritische waarde van 10m³/u niet overschreden wordt, is een lozing op de riolering legaal, mits in het bezit van een omgevingsvergunning. Loos je echter meer dan 10m³/u op en is de riolering aangesloten op een rioolwaterzuiveringsinstallatie, dan mag je enkel lozen als je hiervoor een schriftelijke toestemming van Aquafin hebt bekomen. Elke ingedeelde bemalingsinstallatie dient uitgerust te zijn met een debietmeter.
Aanvraag omgevingsvergunning is ten laste van bouwheer en/of aannemer. (voor meer uitleg zie Voorwaarden op onze website)

Via onze klanten zijn wij vooral werkzaam in Oost- en West-Vlaanderen, regelmatig zijn wij ook werkzaam in Antwerpen en Vlaams-Brabant, af en toe in Waals-Brabant en Brussel.

Tegenwoordig worden er veel saneringswerken uitgevoerd, waarbij wij bronbemaling dienen te plaatsen en/of onttrekkingsfilters cq injectiefilters cq in-situ’s. Bij bronbemaling wordt de afvoerslang gekoppeld op de saneringsinstallatie van onze klant.
Bij onttrekkingsfilters zorgen wij voor de juiste filters op vraag van de klant. Onttrekkingsfilters kunnen in verschillende maten en soorten bestaan. Materiaal van de onttrekkingsfilters zijn HDPE of PVC, diepte is variërend, er zijn diverse diameters en verschillende sleufbreedtes.
De onttrekkingsfilters worden machinaal geboord, met zand (korrelbreedte op vraag van klant) omstort en op het laatste schoongespoeld.

NIEUWS:
Nieuwe richtlijnen bronbemaling te downloaden https://www.vmm.be/water/heffingen/richtlijnen-bemalingen-ter-bescherming-van-het-milieu

Code van Goede Praktijk installatie van meetinrichtingen opgepompt water https://esites.vito.be/sites/reflabos/onderzoeksrapporten/Online%20documenten/2019_CVGP_installatie_controle_van_meetinrichtingen_voor_opgepompt_grondwater.pdf